مسابقه اتومبیل رانی آفرود

در این رقابت ها 68 اتوموبیل ران از استانهای مختلف در بخش رقابت آفرود حضور دارند. اسم این مسابقه آفرود(off road یعنی جایی که جاده نیست و گل و خاک وجود دارد. در پایان این مسابقات تیم قزوین اول و مرکزی وهمدان بترتیب در رده های دوم و سوم را کسب کردند.