بازی تبرو

شیوه بازی : این بازی مخصوص فولاد محله است.بازی با دو گروه 6-2 نفره آغاز می شود که اغلب با نام میوه ها نامیده می کردند.یکنفر از هر گروه برای یار گیری انتخاب می شود .تنها وسیله بازی یک تکه چوب ویک توپ کوچک است. این بازی تا حدودی به ورزش بیسبال شباهت دارد و شیوه امتیاز دهی واعلام برنده هم مثل همین ورزش می باشد.