رقص آذری در بزرگداشت استاد شهریار - تهران

اجرای رقص آذربایجانی گروه اوتلار در مراسم بزرگداشت استاد شهریار در تالار امام علی تهران - مهر ماه 92
ارتباط با گروه رقص آذری اوتلار : www.azeridance.com