تیزر نمایشگاه ایمنی، امنیت و مدیریت بحران

نخستین نمایشگاه و همایش ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی
تهران- 2 تا 5 دی ماه 1394
ستاد برگزاری: 02177451242
irtsn.com