تفاوت ادیسون با مردم عادی در چه بود؟!

به راستی تفاوت ادیسون ,دانشمند بزرگ و مشهورجهان با مردم عادی در چه بود؟! آیا هوش وی بیشتر از دیگران بوده است؟! یا ثروتش بیشتر بود که زمینه ی موفقیت هایش را فراهم آورد؟! یا ده ها پرسش دیگر از این قبیل.... دراین فیلم کوتاه, از زبان خودش علت تفاوت بین او با سایر مردم عادی آشکار می شود... امیدوارم از مشاهده آن لذت ببرید