نرمش در آپارتمان

حتما" در طی روز یک ساعت زمانی را اختصاص به حرکات بدنی بدهید خیلی ها فکر می کنند ورزش بدون وسایل مجهز و مکان خاص نمی شود اما اینگونه نیست و نباید ما حرکات بدنی را کنار بگذاریم در هر مکان و زمانی که فرد بتواند فرصت کند باید حرکات ورزشی را انجام دهد ابتدا صبح که از خواب پا می شویم نزدیک به 5 دقیقه حرکت راه رفتن را انجام می دهیم تا بدن بیدار شود و آمادگی اجرای حرکات را داشته باشد سعی می کنیم اگر فضا بزرگتر بود حرکت را پویا انجام دهیم حرکت راه رفتن را با پاها و دستها انجام می دهیم و به مرور تند می کنیم تا ضربان قلب افزایش پیدا کند و آماده شود برای حرکات سخت تر و شروع می کنیم با چند حرکت بالا تنه و پایین تنه را گرم می کنیم از جلو پاها را صاف کرده و حالت دو را انجام می دهیم می توانیم حرکات پروانه را جلو و پهلو انجام دهیم وقتی دمای بدن افزایش پیدا کرد حالا می توانیم از حرکات در جا وکششی برای انجام تقویت عضلات استفاده کنیم گرم کردن عضلات کمر به صورتی که دستها را دور کمر گذاشته و دایره کامل می زنیم از حرکات کششی استفاده می کنیم این حرکات را در سمت راست و چپ و جلو انجام می دهیم تا عضلات دست تقویت شود