جشنواره بادبادک در تبریز

یکی از رشته‌‌های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی، پرواز بادبادکها می‌باشد. این رشته از جایگاه ویژه‌ای در بین کلیه اقشار جامعه برخوردار است. پرواز دادن بادبادک در پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و بزرگسالان به ویژه خانواده‌ها نقش بسزایی دارد. این ورزش از گذشته‌های دور یعنی قبل از اینکه رشته‌های مختلف کلاسیک ورزشی رشد نمایند انجام می‌گرفته و مردم به آن می پرداختند. این امر ریشه دیرینه در فرهنگ این مرز و بوم و سایر کشورها دارد که مردم با علاقه و سلیقه خود به ساخت بادبادک می پرداختند و نسبت به پرواز درآوردن آن اقدام می‌کردند.