ورزش با توپ

یکی از راه های حفظ سلامتی ورزش است . با ورزش علاوه بر حفظ سلامت جسمی می توان سلامت روحی افراد را هم تامین کرد . در این میان ورزش های گروهی از اهمیت بالایی برخورداراست . در این برنامه قصد داریم شما را با چند حرکت با استفاده از توپ آشنا کنیم . ابتدا هر دو فرد با زانوهای خم رو به رو هم قرار می گیرند کف پاها روی زمین قرار می گیرد توپ را یکنفر در دست گرفته و به پشت می خوابد دست ها کاملا" کشیده برمی گرده توپ را تعویض می کند و به یار کمکی خودش می دهد و یار کمکی به پشت می خوابد و این حرکت تکرار می شود با این حرکت می توانید عضلات ناحیه شکم را تقویت کنید . اگر به شکل انفرادی این حرکت را انجام بدهبد شاید خسته شوید اما به صورت دو نفره با یک توپ شما می توانید مدت زمان بیشتری را به آن اختصاص دهید و در ست ها و تکرارهای مختلف این حرکت را انجام دهید . در حرکت بعدی همان حرکت را به پهلوها انجام می دهیم یعنی وقتی طرف مقابل بالا می آید توپ را در قسمت چپ و یا راست یار کمکی می دهد و این باعث می شود عضلات پهلو قوی شود . حال روبرو هم ایستاده روی پنجه پاها قرار گرفته بدن کاملا " صاف است زانوها رو ی زمین قرار می گیرد توپ را مقابل یار کمکی قرار داده سعی می کنید به عقب خم شوید و دوباره برمی گردید و حال طرف مقابل این حرکات را انجام می دهد .