ابراهیمی-قهرمان کشتی

رضا ابراهیمی متولد سال 1374 در گتوند است ایشان از سال 1387 وارد باشگاه کشتی شدند-ایشان در سال 89 در مسابقات انتخابی در وزن 85 کیلوگرم مقام اول را کسب کردند در سال 77در مسابقات کشوری شرکت کردند وبه دوره یک هشتم راه یافتند.....