ورزش زورخانه ای در هرمزگان

ورزش و حرکات پهلوانی جزو فعالیت های اصلی و روزمره ایرانیان در دوره باستان بوده است. زورخانه برای اولین بار در ایران توسط پوریای ولی که از اهالی شهر خوی بوده به شکل امروزی سازماندهی شده است. شکل ظاهری زورخانه ها بصورت گود است و سقف آن نیز شبیه مساجد طراحی شده که این نشان از قداست این مکان است. ورزشهای زورخانه ای در استان هرمزگان از سال 1372 به طور رسمی آغاز به کار کرد .در حال حاضر ورزشکاران باستانی بندر عباس در زورخانه جهان پهلوان تختی بندر عباس تمرین می کنند . لازم به ذکر است تاکنون 115 نفر از باستانی کاران هرمزگانی در هیئت ورزشهای پهلوانی هرمزگان به عنوان پیش کسوت و ورزشکار رتبه بندی شده اند .