ورزش با دنبل

افرادی که نمی توانند ایستاده حرکات ورزشی انجام دهند می توانند روی صندلی این حرکات رو انجام بدهند افرادی که دارای کمر درد هستند و افرادیکه وزنشان بالاست و چاق هستند و یا افرادی که سن زیادی دارند به راحتی این حرکات را روی صندلی می توانند انجام دهند توصیه ما به شما اینست که در هر شرایط فیزیکی و هر سن و سالی از ورزش کردن غافل نشوید حال در این برنامه چند حرکت ساده ورزشی را برای شما نمایش می دهیم ابتدا فرد روی صندلی نشسته و دمبلهای یک کیلویی ( و افرادی که آمادگی بیشتری دارند می توانند دمبلهای سنگینتری استفاده کنند ) را برداشته سپس آرنجها را روی صندلی قرار داده و به شکل تک و یا حرکت جلو وباز و آهسته یا سریع دستها را حرکت می دهیم وقتی آهسته این حرکت را انجام می دهید فشار بیشتری به بازوها وارد می کنید همین حرکت را می توان به طور هماهنگ با هر دو دست انجام داد و با سرعتهای مختلف این حرکت را تمرین کرد در حرکت بعدی دست را بر زیر آرنج تکیه داده حرکت جلو باز و تک را انجام می دهیم دست را عوض کرده و با دست چپ این حرکت رو انجام می دهیم تنوع در حرکات ورزشی باعث می شود که شما زمان بیشتری را به ورزش اختصاص بدهید