ورزش با صندلی

قسط داریم روی حرکاتی کار کنیم که امکان اجرای آن در منزل باشد از وسایل ابتدایی که در هر منزلی وجود دارد بهره مند می شویم تا بتوانیم حرکات ورزشی را با آنها انجام دهیم یکی از این وسایل صندلی است که ما می توانیم از آن برای انجام حرکات بدنی استفاده کنیم باید سعی کنیم بعد از اینکه بدن را خوب گرم کردیم در هر مرحله از این حرکات به خوبی استفاده کنیم بااجرای مداوم این حرکات سلامتی خود را تظمین می کنیم ما قسط داریم از یک صندلی استفاده کرده و چند حرکت ورزشی را به نمایش بگذاریم دستانمان را روی صندلی قرارداده و یک پا را به جلو و یک پا را به عقب به شکلی که پای عقب کشیده شده باشد حرکات کششی را در پای پشت ایجاد می کنیم . این حرکات را می توان در ست ها و تکرارهای مختلف انجام دهیم به یک طرف صندلی منقل می شویم و سعی می کنیم پاها را به صورت قائمه بالا بیاوریم که این حرکت را می توان با سرعتهای متفاوت و تعدد متفاوت اجرا کنیم همین کار رو می توانیم جا به جا شویم و در قسمت دیگر صندلی قرار گرفته و با پای راست این حرکت را اجرا کنیم حرکت بعدی اینه که فرد روی صندلی می نشینه و به صورت نشسته ستون فقرات را کاملا" راست می کنیم به طوری که سر بالا قرار بگیرد و پاها کمی جلو قرار بگیرد سعی می کنیم یکی از پاها رو به سمت بالا به شکل صاف حرکت بدهیم می…