بازدید پاپ فرانسیس از پناهگاه افراد بی خانمان

پاپ فرانسیس از پناهگاهی که به تازگی برای افراد بی خانمان در واتیکان تاسیس شده، بازدید کرد.