تقلید صدای سنتی و بسیار شنیدنی حسن ریوندی و سمیر شکیبا

به همراه دوست خوبم سمیر شکیبای عزیزم

www.hasanreyvandi.com