این سگ بهترین دورازه بان است!

این سگ که در تصویر می بینید توانسته است رکورد بهترین دروازه بان را البته در میان سگ ها از آن خود کند.