این سگ بهترین دورازه بان است!

198
26 مهر 1394

این سگ که در تصویر می بینید توانسته است رکورد بهترین دروازه بان را البته در میان سگ ها از آن خود کند.

حیواناتاین سگ بهترین دورازه بان استسگ دروازه بانبهترین دروازه باندروازهسگ و توپ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x