گل رز چینی کریستالی

امروز با اموزش گل رز چینی در خدمت شما هستیم برای درست کردن ان به سیم و کاسبرگ و گلبرگهای گل روز چینی نیاز دارم