اموزش ساخت پروانه کریستالی

امروز با اموزش پروانه های کریستالی در خدمت شما هستیم روش درست کردن انواع پروانه ها به یک شکل است و فقط گلبرگهای ان با هم فرق می کند ابتدا یک مهره کریستالی را داخل سیم می اندازیم و پیچ می دهیم ادامه کار را با دیدن فیلم دنبال کنید