آموزش ویدیویی ساخت کیف دستی

اموزش کیف دستی دو منظوره زنانه و مردانه که میتوان برای هر دو نوع مورد استفاده قرار گیرد که وسایل اولیه شامل:سمبه،مشته،چسب آهن،چرم،آستر وچسب آهن میباشد.ابتدا الگو را بر روی چرم وارد میکنیم به ابعاد 20در19و شکل های زیبا را در الگو در میاوریم این الگو برای بدنه اصلی میباشد و زبانه را با طرح دلخواه روی طرح در می اوریم.برای بدنه اصلی از رنگ متفاوت استفاده تا کار زیباتر شود و ابعاد ان نیز20در19 است وجاکارتی هارا درالگو مشخص کرده و برای جیب های د اخلی ابعاد 19در8برش داده و جازیب را مشخص کرده که زیپ را وصل کرده و کیسه زیپ وصل کرده و برای جاعکسی ابعاد 19در7را در الگو پیاده و برش داده و در داخل این جیب یه لایه کوچک را اضافه کرده و دوخت تزیینی زده که از پشت روی بدنه اصی پیداست.در انتهای کار میتوان تکه های تزیینی را با دوخت تزیینی بر روی کار انجام داد.