ساخت جاشمعی زیبا با پرتقال

ابتدا قسمت بالا پرتقال را برش داده و محتویات آنرا خالی می کنیم بعد شمع آب شده توسط حرارت را داخل پرتقال خالی می ریزم بعد از اینکه شمع سقت شد با ایجاد برش روی پوست پرتقال و چسباندن تیغه های کوچک پلاستیکی یا چوبی آنرا تزیین میکنیم.