اسفنج تراشی عروسک

نحوه تراشیدن ماکت اسفنج هندوانه ،خیارسبز و هویج را توضیح داده .برای هندوانه ابتدا از وسط اسفنج را نصف کرده وقسمت پهلوهای کار را با چاقو بصورت گرد کرده و با یک تیکه از اسفنج ان را میتراسیم تا درست شود.برای درست کردن ماکت هویچ ابتدا از وسط ماکت را نصف کرده و از بالا اضافات را گرفته و از پایین به سمت بالای اسفنج اضافات را حالت هرمی شکل برش میدهیم و ان را یک دست برش دادهو دوباره با یک تیکه اسفنج کار را سمبه زد تا یکدست و زیبا شودو برای خیار سبز از پهلو برش زده و حالت طول مانند یک برش عمودی کار را برش زده ووبرای درست کردن این عروسک ها بعد از برش و تراشیدن کاما و حالت گرفتن کامل اسفنج را با آب میشوریم وقتی کامل خشک شد یک لایه چسب چوب زده و بعد از خشک شدن موقه زدن روکش خمیر مورد نظر میرسد.