مونتاژ برگه های باطله روی ظرف

مواد لازم برای آموزش مونتاژ برگه های باطله روی ظرف شامل : برگه های باطله – چسب چوب شفاف – قلموی رنگ – اسپری رنگ – اسپری براق کننده و ظروف مختلف ماننه ظروف شیشه ای یا چینی یا سفالی می باشد. ابتدا چند عدد برگه های باطله را انتخاب کرده و محتویات داخل آنها را خالی کرده و به دقت با قیچی به قطعلات کوچکتر تبدیل می نماییم..سپس برگه های باطله را به دوصورت ریز و درشت خرد می نماییم.در ادامه ظرف شیشه ای مورد نظر را آغشته به چسب چوب شفاف کرده و برگه های باطله را روی آن می چسبانیم. آنگاه روی برگه های باطله اسپری براق کننده زده و سپس با قلمو و رنگی که آماده کرده ایم آن را به سلیقه خود رنگ آمیزی می نماییم.در پایان نیز بار دیگر از اسپری براق کننده جهت زیبایی بیشتر روی کار خود استفاده می کنیم.