راحت ترین روش تهیه آب هندوانه

برای تهیه آسان آب هندوانه ابتدا به اندازه کف لیوان یک شکاف عمیق روی پوست آن ایجاد میکنیم سپس مخلوط کن روشن را به داخل آن برده و محتویات هندوانه را مخلوط کرده و بعد از چند دقیقه مخلوط کن برقی را خارج می کنیم.و یک لیوان یکبار مصرف را به دونیم کرده وبه عنوان لبه پارچ درون شکاف هندوانه میگذاریم .پارچ آب هندوانه آمادست.