مضرات روغن جامد را بدانید

در این پویانمایی کوتاه به مضرات استفاده از روغن جامد اشاره می شود. هنگام تولید روغن جامد در کارخانه، دو ماده مضر به نام اسیدهای چرب ترانس و اسیدهای چرب اشباع درروغن ایجاد می شود که هم سرطان زایی آن ها به اثبات رسیده و هم باعث افزایش فشارخون و سکته قلبی می شوند. توجه: حتی المقدور از روغن جامد استفاده نکنید یا حداقل هنگام خرید به درصد اسید چرب ترانس که روی قوطی آنها نوشته شده دقت کنید. حداکثر اسید چرب ترانس باید 10 درصد باشد. به سلامتی خود و خانواده تان اهمیت دهید.