کیف سی دی

وسایل مورد نیاز: چرم، جوراب گیر، خط کش، تخته کار، قیچی، چسب آهن، لیف 50 سانتی متر، خودکار چرم، نخ و سوزن طرز درست کردن آن: ایتدا الگو را آماده می کنیم و به چرم انتقال می دهیم. از این دایره دوتا باید داشته باشیم. سپس نوار باریکی که داریم روی چرم می گذاریم و برش می زنیم. حتما باید یک سانت جای زیپ را خالی بگذاریم. ابتدا زیپ را وصل می کنیم سپس برای اینکه محکم تر باشد روی جوراب گیر قرار می دهیم. اکنون با قیچی برش می زنیمریال یک تکه کوچک می ماند که وسط آن را علامت می زنیم و می چسبانیم. ابتدا و انتهای کار را روی این تکه می چسبانیم سپس فاصله سوراخ ها را به اندازه درمی آوریم و دوخت می زنیم. سپس دایره ها را به دیواره کار با چسب می زنیم سپس کاملا آن را می دوزیم.