لحظه هولناک فرو ریختن گودال خاکی روی دو مهندس در مشهد

گروهی از مهندسان مشغول بازدید از خط لوله انتقال فاصلاب در مشهد هستند. هنگامی که دو تن از آنها روی لوله می ایستند تا با گوشی موبایل خود از محل شکاف ایجاد شده ویدئو ثبت کنند، ناگهان دیوار خاکی گودال فرو می ریزد. گفته می شود این دو مهندس، جان خود را از دست دادند.