پرتاب گاز اشک آور در پارلمان کوزوو از سوی نمایندگان

نمایندگان پارلمان کوزوو برای دومین بار در صحن علنی پارلمان این کشور گاز اشک آور پرتاب کردند. با وجود تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از تکرار اقدام عجیب یک هفته قبل برخی نمایندگان، آنها بار دیگر با تعطیل کردن پارلمان به توافق با صرب ها اعتراض کردند.