آموزش ویدیویی ساخت آینه با چرم

وسایل مورد نیاز: تخته چوبی یا پلاستیکی (قدک پرده دوزی)، آینه، ورنی، قیچی، نخ ابریشم، دستگاه پانج، سمبه، مشته و چسب. طرز درست کردن: ابتدا ورنی را روی قدک با نخ ابریشم دور دوزی می کنیم. البته قبل از آن قطعه ورنی برش زده را کاملا چسب می کنیم سپس به قدک می چسبانیم و با قیچی آن را برش زده و تکه های آماده شده را روی تخته مورد نظر می چسبانیم. پشت آینه را هم با چسب چوب چسب می کنیم و به تخته می زنیم.