خمیر جادویی یا خمیر همه کاره

این خمیر بسیار راحت تهیه شده و از آن در تهیه انواع نانهای فانتزی شیرین و شور ، پیراشکی ، پیتزا ، تارت و ... میتوانید استفاده کنید .