کباب بختیاری

این کباب یک غذای مجلسی و پر طرفدار ایرانی میباشد