روفرشی بچه گانه

وسایل مورد نیاز: چرم به رنگهای دلخواه، اسنفج، چسب، قیچی. طرز تهیه: ابتدا الگوی مورد نظر را درمی آوریم، برای هر سایزی که می خواهیم درست می کنیم. حتما باید چپ و راست پا کاملا مشخص باشد و هر اندازه ای که می خواهیم کوچک یا بزرگ سایز آن را روی کاغذ اندازه بزنیم. با خودکار بکشیم و قیچی کنیم، سپس الگو را روی چرم یا نمد می گذاریم و با قیچی برش می زنیم. از هر الگو باید دوتا در بیاوریم چون بین دوتا الگو اسفنج قرار می دهیم. پس همان الگو را روی اسفنج می گذاریم و طبق الگو برش می زنیم و دور دوزی را انجام می دهیم. برای زیبایی روی کار هم می توانیم از دکمه یا گل استفاده کنیم. دور دوزی که تمام شد دوطرف کار را روی هم می گذاریم و دوتا را به هم وصل می کنیم و گل مورد نظر را روی آن می گذاریم و کوک می زنیم. به این ترتیب روفرشی زیبای بچه گانه اماده است.