ت – ت – ت ، رمز سلامتی

اگر به دنبال سلامتی هستید رمز آن در این انیمیشن کوتاه بیان شده است: 1 - تغذیه صحیح 2- تعادل 3- تنوع هر فرد با استفاده کافی و کامل از مواد گروه های مختلف غذایی، رعایت میزان مصرف هر گروه و رعایت تنوع در مصرف آنها می تواند سلامتی خود را تضمین نماید. هرم غذایی یعنی مواد غذایی 4 گروه اصلی دارند: 1- نان و غلات 2- میوه ها و سبزی ها 3- شیر و لبنیات 4- گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها بر اساس این آموزه هر گروه ارزش غذایی یکسان و شبیه به هم دارند و چنانچه هر فرد از گروه های مختلف غذایی ، غذاهای متنوعی را به میزان کافی و به شیوه ای درست مصرف نماید رمز سلامتی را که بزرگ ترین نعمت به شمار می رود پیدا کرده است.