آموزش میکاپ با سایه قرمز

سایه قرمز، رنگی ایست که شاید استفاده از آن مقداری سخت باشد ولی امیدواریم با این آموزش و نشان دادن ترکیبات رنگی صحیح این نوع آرایش کارتان تا حدی راحتتر بشود