بلاتکلیفی پناهجویان در آلمان

برای بسیاری از آوارگان سوری که جنگ داخلی، آنها را مجبور به فرار از کشورشان کرده است، آلمان مقصد خوبی به شمار می رود. چرا که رهبران این کشور بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، در صحبتهای خود از پذیرش پناهجویان استقبال کردند.