از روند پیشرفت در اقتصاد مقاومتی راضی نیستم .

بیانات مقام معظم رهبری در همایش ملی نخبگان فردا : از روند پیشرفت در اقتصاد مقاومتی راضی نیستم