خنده مسخره علی صادقی ته خنده....خخخخخخخخخخ

ینی اگه نبینی نصف عمرت بر فناس.....خخخخخ.....من که یه ساعت فقط داشتم میخندیدم.............ببینید ضرر نمیکنید.....لایک و نظر هم فراموش نشه.....کانال .:Nima....B:.