میکسر بتن خودرو را له کرد .

یک دستگاه میکسر بتن بر اثر بی احتیاطی با اتومبیل مقابل در پشت چراغ قرمز برخورد کرده و واژگون شد. // حادثه حوادث مرگبار کشنده خطرناک هشدار خطر دانلود ویدیو کلیپ عجیب شگفت