به دنیا آمدن نوزاد در هواپیما

اینبار نوزادی در آسمان بدنیا آمده است. مسافر بارداری که در پرواز لس آنجلس به چین بود دچار درد زایمان شد و مسافر دیگری که پزشک بود بچه او را بدنیا آورد. مهماندارها به بقیه مسافران می گویند نوزاد دختر است. هواپیما در آلاسکا فرود اضطراری کرد و مادر و نوزاد به بیمارستان منتقل شدند. این لحظه توسط یکی از مسافران ضبط شده است.