تنها فیلمی که از سهراب سپهری موجود است.

تنها ویدیویی که از سهراب سپهری موجود است.
منبع: تابناک