انیمیشن خندوانه - انیمیشن رامبدجوان و صف عابربانک (طنز)

داستان از این قراره که یه نفر از دو و دوی رامبد جوان برداشت غلط میکنه و ....
این انیمیشن ها توسط سایت ”جلوه گاه طرح و نقش” به آدرس www.3dmaking.ir تولید شده اند.