تصادف عجیب دو پورشه

در مسابقات اتومبیلرانی اسپانیا دو خودرو پورشه به طور عجیبی با هم تصادف می کنند.