شوخی و استند آپ کمدی حسن ریوندی در شبکه 3 - آخر خنده

حسن ریوندی ، مهمان ویژه برنامه گلخانه از شبکه ۳ سیما بود که اجرای بسیار شاد و متفاوتی را با شاهین جمشیدی عزیز از ایشان شاهد بودیم www.hasanreyvandi.com