آلمان برای پناهجویان، مناطق ترانزیت می سازد .

به دلیل شمار بالای مهاجران و پناهجویان جدید در آلمان، دولت برلین تصمیم گرفته است در نواحی مرزی، مناطق ترانزیت ایجاد کند تا پناهجویان در مدت انتظار برای بررسی پرونده شان در آنجا بمانند. مقامات آلمانی در عین حال می گویند که اتحادیه اروپا چنین تدابیری را قبلا پیش بینی کرده است.

خبریآلمانپناهجویانمناطقترانزیت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x