بیلبوردی که با نگاه اثرات کبودی کتک را از بین میبرد .

این بیلبورد در روز جهانی زن در لندن نصب شده است. در این بیلبورد زنی دیده میشود که از شدت کتک خوردن صورتش کبود شده است. این بیلبورد دیجیتال از فناوری تشخیص چهره استفاده می کند. هرقدر تعداد بیش تری از مردم به آگهی نگاه کنند کبودی ها و بُریدگی های زن زودتر خوب می شوند.