فضانوردی با قطره ای آب فیلم جالبی خلق کرد .

این فضا نورد که برای تست دوربین ۴K خود اقدام به این کار کرد ابتدا به این قطره آب رنگ اضافه میکند و در نهایت یک قرص جوشان اضافه میکند ...... و جالب اینجاست که توجه همه به این قطره آب جلب شده نه دوربین و کیفیت آن و مسائل فنی دوربین