برای اولین بار تصاویر HD از سیاره مشتری

این فیلم را ناسا منتشر کرده و این فیلم با تجمیع چندین هزار عکس که از تلسکوپ هابل گرفته شده ساخته شده ..... جالب است بدانید در این فیلم یک دایره نارنجی رنگ خواهید دید که طوفانی را در مشتری نشان میدهد که اندازه آن ۳ برابر کره زمین میباشد