پلیس اسرائیل جوان فلسطینی ضارب را کشت

پلیس اسرائیل دیروز جوان فلسطینی ضارب ، که پلیس اسرائیلی را کشته بود - که در خبرها براتون گذاشتم - به ضرب گلوله کشت

خبریفلطسینپلیسضارب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x