لانچ تریلر Kinectimals Unleashed منتشر شد!

اگر در نسل هفتم یک کنسول Xbxox 360 به همراه یک Kinect داشته اید، بعید است که عنوان بازی با حیوانات یا همان Kinectimal را تجربه نکرده باشید. حتما به یاد دارید که برای اولین بار که این بازی را انجام دادید، تا چه اندازه خوشحال شدید. اکنون با لانچ تریلر عنوان جدید، Kinectimals Unleashed همراه شوید!این عنوان در تاریخ ۷ می منتشر شد. شاید اسمش شما را به اشتباه بیندازد اما کاری با Kinect ندارد و برای Windows Phone منتشر شده است!