دختری که می خواست بدود روی استیج کنسرت بنیامین اما...!

در قسمت سوم گزارش تی وی پلاس از کنسرت بنیامین بهادری، ما با یک پدیده روبرو شدیم و البته گفتگو کردیم. دختری که تصمیم داشت بدود روی استیجی که بنیامین مشغول خواندن روی آن بود، اما توسط ماموران حراست سالن متوقف شد و از سالن خارج شد. این گزارش را همراه کنید با دیدن تصاویری ویژه از ترانه های محبوب بنیامین بهادری در کنسرت باشکوهش در تهران.