افشاگری های یک قاچاقچی مواد مخدر: ماهی ۱۲ میلیون درآمد!

مریم نوابی نژاد دبیر سرویس اجتماعی تی وی پلاس یک گزارش جنجالی تهیه کرده که شما را دعوت می کنیم حتما این ویدئو را ببینید. او به میان معتادان در یکی از مناطق جنوبی تهران رفت و آنجا سر صحبت را با یک قاچاقچی مواد مخدر باز کرد و بدون آنکه این قاچاقچی حواسش به دوربین تی وی پلاس باشد، حرف هایی به زبان آورد که بسیار تکان دهنده بود. قضاوت با خودتان، تی وی پلاس تنها راوی این گزارش است.