حافظ از منظر اندیشمندان غربی

در سال های اخیر اشعار و اندیشه های حافظ در غرب به سرعت گسترش یافته و محبوبیت فراوانی کسب کرده است. شاعری که همچون آفتاب روشن، درخشان و تمام ناشدنی است.// دانلود ویدیو کلیپ ادبیات فارسی شعر شاعری متفکر اروپا روز گرامیداشت بزرگداشت خواجه شیراز حافظیه